Tepelná čerpadla EKOMPLEX

Druhy tepelných čerpadel | Jakou technologii zvolit

Jaká jsou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla jsou charakterizována několika veličinami :

 1. Zdrojem energie (prostředí, z něhož je teplo odebíráno)
  • vzduch - teplo odebírá ze vzduchu
  • voda - teplo odebírá z vody
  • země - teplo odebírá ze země (vrty nebo podpovrchový zemní kolektor)
 2. Teplosměnným médiem (látka, která teplo odebírá a předává)
  • vzduch - teplo je v systému rozváděno vzduchem (teplovzdušné vytápění)
  • voda - teplo je v otopném systému rozváděno vodou (většina systémů)
 3. Topným faktorem - určuje účinnost tepelného čerpadla  

 

Druhy tepelných čerpadel a jejich označování

Druh tepelného čerpadla se udává obvykle dvouslovným názvem : zdroj tepla - teplosměnné médium. Rozeznáváme tyto typy tepelných čerpadel :

Druhy tepelných čerpadel a jejich využití 

Topný faktor určuje účinnost tepelného čerpadla

Poměr energie, spotřebované pro pohon kompresoru, a energie, získané pro vytápění, určuje tzv. topný faktor. Je-li tedy spotřeba kompresoru 5kW a tepelné čerpadlo dodává do objektu teplo 15kW, pak je topný faktor roven právě číslu 3. Jinými slovy - čím je číslo vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinější. Tepelný faktor není ale u konkrétního tepelného čerpadla konstantou. Jeho velikost se mění podle toho, jaký je rozdíl mezi teplotou prostředí a teplotou výstupní vody v otopných tělesech. Čím je topný faktor vyšší, tím dokáže tepelné čerpadlo dosáhnout většího rozdílu mezi teplotou prostředí a teplotou vytápění. 

Které systémy vytápění tepelným čerpadlem mají nejvyšší účinnost ? 

Nejvyššího topného faktoru (tedy nejvyšší účinnosti vytápění) dosahují systémy vytápění, v nichž je na straně topidla tepelné čerpadlo země-voda (s vrty) a na straně otopných těles podlahové vytápění. 

Nejnižší topný faktor (nejnižší účinnost vytápění) je charakteristická pro tepelné čerpadlo vzduch-voda na straně topidla a radiátorů na straně otopných těles při nejnižších venkovních teplotách.

 

print